Atenció al públic:

08:00 - 13:00/14:45 - 17:15

Carmelites, 4

17520 Puigcerdà

972 880 384

vedrunapuigcerda@vedruna.cat

Psicopedagogia

Psicopedagogia i atenció a la diversitat

De petits a grans

L’escola disposa d’un servei d’orientació i intervenció psicopedagógica adreçat a totes les etapes educatives, amb una psicopedagoga que atén les demandes de l’equip docent, impulsa l’Itinerari psicopedagògic propi de les escoles Vedruna Catalunya i coordina la CAD (Comissió d’atenció a la Diversitat) del centre, actualment formada per:

 • Maite Font – Psicopedagoga de centre
 • Montse Carreras – Directora de E. Secundària
 • Pere Real – Director E.Primària
 • Cristina Rohmund – Directora E. Infantil
 • Elisabeth Barral – Psicopedagoga de l’EAP
 • Àngels Blasco – Treballadora Social

Objectius

S’intervé per a promoure, garantir i supervisar que la diversitat dins del centre sigui atesa per a potenciar totes les capacitats individuals dels alumnes, essent els seus objectius:

 • Realitzar un seguiment personalitzat del procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes i assessorar el professorat que hi interactua.
 • Col·laborar en l’avaluació de l’equip docent, recollir i transmetre qualsevol informació rellevant sobre els alumnes i les seves famílies.
 • Proposar estratègies i processos d’aprenentatge per tal de millorar el rendiment acadèmic de cada alumne.
 • Col·laborar i ajudar en l’elaboració dels plans de suport individualitzats i fer-ne les posteriors revisions i modificacions.
 • Treballar conjuntament amb les diferents CAD’s de Vedruna-Catalunya per desenvolupar projectes comuns.
 • Potenciar la formació continuada del professorat proposant temes que poden ser d’interès (així com formació específica en Dislèxia, Trastorns de Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat, Trastorn d’Espectre Autista, Altes Capacitats Intel·lectuals, etc).
 • Vetllar pel compliment de l’Itinerari Psicopedagògic al nostre centre.

Nova iniciativa

Els diferents departaments i grups de treball d’orientació i psicopedagogia de la xarxa de centres de Vedruna Catalunya Educació han impulsat una nova iniciativa amb la finalitat de convidar a la reflexió i orientar a educadores i educadors en general. D’aquesta manera neix el nou portal Vedruna Catalunya Psicopedagogia, un espai web amb recursos i assessorament per a mestres, professors, famílies i públic general on s’hi troben reflexions a l’entorn de temes vinculats al desenvolupament de l’infant i jove. Així, s’hi poden llegir articles i publicacions que van des de l’assetjament escolar fins a aspectes que tracten l’educació emocional o la neurologia i neurodidàctica, entre d’altres. Internet, Xarxes Socials, Videojocs o transtorns recorrents en el procés d’aprenentatge els alumnes són també àmbits a destacar en el nou portal.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website